Legalizacije
Svrha legalizacije građevina:

- priključenje na komunalnu infrastrukturu (voda, kanalizacija, struja i plin)
- ucrtavanje građevine u katastarski operat
- upis građevine u zemljišnu knjigu
- brisanje zabilježbe o nepostojanju građevinske i uporabne dozvole u zemljišnoj knjizi
- legalna zgrada više vrijedi.

• Legalizacija građevina izgrađenih do 15. veljače 1968.

Legalizacija građevina izgrađenih do 15. veljače 1968. godine provodi se prema članku 184. Zakona o gradnji (NN br. 153/13 i 20/17).

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA LEGALIZACIJU GRAĐEVINE

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA:
- potvrda Područnog ureda za katastar o vremenu evidentiranja građevine u katastarskom operatu, koja sadrži preris, kopiju ili presliku katastarskog plana te posjedovni list

POŽELJNA DOKUMENTACIJA:
- izvadak iz zemljišne knjige
- identifikacija u slučaju da brojevi čestica u katastru i zemljišnoj knjizi nisu identični
- projekt za građevinsku dozvolu, izvedbeni ili neki drugi projekt
- lokacijska dozvola ili neki drugi dokument izdan od nadležnog tijela za urbanizam i graditeljstvo za predmetnu ili susjednu građevinu
- stare fotografije građevine
- stari računi struje, vode, telefona ili drugih komunalija
- druga dokumentacija iz vremena do 15. veljače 1968.

• Legalizacija građevina izgrađenih do 21. lipnja 2011.

Legalizacija građevina izgrađenih prije 21. lipnja 2011. godine (a nakon 15. veljače 1968. godine) provodi se prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN br. 86/12, 143/13 i 65/17) ovisno o veličini zgrade (građevinska bruto površina):

1. Zahtjevna zgrada (> 400 m2, odnosno > 1.000 m2 poljoprivredne namjene)
2. Manje zahtjevna zgrada (< 400 m2, odnosno < 1.000 m2 poljoprivredne namjene)
3. Jednostavna zgrada (< 100 m2 stambene namjene, odnosno < 400 m2 poljoprivredne namjene)
4. Pomoćna zgrada koja je u funkciji osnovne zgrade (< 50 m2)

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju se podnosi najkasnije do 30. lipnja 2018.

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA LEGALIZACIJU GRAĐEVINE
- geodetski snimak izvedenog stanja ili
- izvod iz katastarskog plana (ako je zgrada evidentirana u katastarskom operatu)


VAŠI PROJEKTANTI:

DRAGUTIN MATOTEK, dipl. ing.
ovlašteni inženjer građevinarstva G 1291

i

RATKO MATOTEK, dipl. ing. građ.
ovlašteni inženjer građevinarstva G 3976
Kontaktirajte nas
Tvrtka
M-INVESTA d.o.o.

Ruđera Boškovića 16

40 000 Čakovec


OIB: 58604606434


Trgovački sud u Varaždinu

MBS : 070009544

Temeljni kapital : 398.200,00 kn
Radno vrijeme
Ponedjeljak

07:30 - 15:30

Utorak

07:30 - 15:30

Srijeda

07:30 - 15:30

Četvrtak

07:30 - 15:30

Petak

07:30 - 15:30

Subota

po dogovoru

Nedjelja

neradna


Kontakt
tel

+ 385 (0)40 390 833

tel
ENERGETSKI CERTIFIKATI
+ 385 (0)40 390 843

fax


+ 385 (0)40 390 835

mail

info@m-investa.hr