Reference
OPĆINA NEDELIŠĆE
Nadzor nad radovima izgradnje semafora u Gornjem Hrašćanu, godina: 2023.
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
Nadzor nad radovima izgradnje cestovnog mosta preko potoka Trnave na ŽC 2022 u Maloj Subotici, godina: 2022.
OPĆINA ŠENKOVEC
Nadzor nad radovima asfaltiranja kolnika i izvođenja oborinske odvodnje Ulice Damira Lehkeca u Šenkovcu, godina: 2022.
OPĆINA KOTORIBA
NADZOR nad projektom "Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona - Ulaganje u osnovnu infrastrukturu Poduzetničke zone JUG u Kotoribi" godina: 2020.
OPĆINA DONJI KRALJEVEC
NADZOR nad izvođenjem prometnice s oborinskom odvodnjom u stambenoj zoni "Istok" u Donjem Kraljevcu - 1. faza godina: 2019.
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
NADZOR nad rekonstrukcijom ceste s izgradnjom biciklističke trake uz gospodarsku zonu Sveti Martin na Muri u Vrhovljanu godina: 2019.
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
Recikliranje makadama LC 20066 GORIČAN - KOTORIBA, godina: 2018.
općina donji kraljevec
NADZOR nad rekonstrukcijom javne rasvjete Općine Donji Kraljevec godina: 2018.
općina belica
NADZOR nad izvođenjem radova parkirališta kod groblja u Belici godina: 2017.
općina donji kraljevec
NADZOR nad izgradnjom pješačko biciklističke staze s oborinskom odvodnjom u ulici B. Radić u Hodošanu godina: 2017./2018.
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
NADZOR nad rekonstrukcijom građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - rekonstrukcija ŽC 2008 s građenjem biciklističke trake na dionici Peklenica-Vratišinec godina: 2017./2018.
GRAD MURSKO SREDIŠĆE
NADZOR rekonstrukcija Ulice Antuna Mihanovića godina: 2016.
međimurske vode
NADZOR za izvođenje radova na izgradnji kanalizacije Martane - Ulica 3, Čakovec godina: 2016./2017.
međimurske vode
NADZOR nad građenjem građevine infrastrukturne namjene - vodovodne i kanalizacijske mreže u Murskom Središću godina: 2016./2017.
grad mursko središće
NADZOR nad rekonstrukcijom građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa i gradnja pješačke staze u Murskom Središću godina: 2016.
općina šenkovec
NADZOR nad izvođenjem radova rekonstrukcije dijela ulice Ksajpa s oborinskom odvodnjom – MOST KSAJPA godina: 2016./2017.
općina šenkovec
NADZOR nad rekonstrukcijom dijela Ulice Ksajpa s oborinskom odvodnjom u Šenkovcu godina: 2016./2017.
GRAD MURSKO SREDIŠĆE
NADZOR izgradnja pješačke staze uz ŽC 2008 u naselju Peklenica godina: 2015.
GRAD MURSKO SREDIŠĆE
NADZOR produžetak pješačke staze u Križovcu godina: 2014.
MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
NADZOR izgradnja kanalizacije u Općini Šenkovec, naselje Knezovec godina: 2012./2014.
OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU
NADZOR izgradnja autobusne stanice u Zasadbregu godina: 2014.
OPĆINA ŠENKOVEC
NADZOR rekonstrukcija Ulice Josipa Bedekovića u Šenkovcu - 1. faza godina: 2014.
MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
NADZOR uređenje desne obale rijeke Mure u gradu Mursko Središće godina: 2012./2013.
MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec
NADZOR izgradnja istražno-eksploatacijskog zdenca u Prelogu godina: 2011./2012.
OPĆINA ŠENKOVEC
NADZOR rekonstrukcija Ulice Augusta Šenoe - 3. faza godina: 2012.
OPĆINA ŠENKOVEC
NADZOR rekonstrukcija parkirališta, oborinske i fekalne kanalizacije Dječjeg vrtića ''Vrapčić'' u Šenkovcu godina: 2012.
OPĆINA ŠENKOVEC
NADZOR rekonstrukcija Ulice Augusta Šenoe - 1. i 2. faza godina: 2011.
OPĆINA ŠENKOVEC
NADZOR izgradnja pješačke staze u Ulici maršala Tita u Šenkovcu godina: 2011.
MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec
NADZOR izgradnja magistralnog vodovoda Čakovec-Pribislavec godina: 2011./2012.
MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec
NADZOR izgradnja precrpne stanice ''Urban'' u Železnoj Gori godina: 2011.
GRAD MURSKO SREDIŠĆE
NADZOR rekonstrukcije Poljske ulice i Ulice Maksima Gorkog u Murskom Središću godina: 2010. vrijednost investicije: 1.460.000,00 kn
OPĆINA STRAHONINEC
NADZOR sanacije i modernizacije prometnica na području općine Strahoninec godina: 2009. vrijednost investicije: 2.750.000,00 kn
MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec
NADZOR izgradnje kanalizacije dijela naselja Kotoriba, Ulica Alojzije Stepinca (dionice: 88-73a i 73b-20) godina: 2009. vrijednost investicije: 652.700,00 kn
MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec
NADZOR izgradnje infrastrukture (vodovod) gospodarske zone u Selnici godina: 2009. vrijednost investicije: 369.660,00 kn
MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec
NADZOR rekonstrukcije vodovodne mreže i kućnih priključaka u Ulici A.G.Matoša u Čakovcu - II. faza godina: 2009. vrijednost investicije: 366.000,00 kn
MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec
NADZOR izgradnje spojnog cjevovoda do romskog naselja Domašinec godina: 2009. vrijednost investicije: 117.120,00 kn
MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA
NADZOR izgradnje razdjelnog sustava kanalizacije Pribislavec - III. faza godina: 2009./2011. vrijednost investicije: 3.158.000,00 kn
MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec
NADZOR izgradnje kanalizacije Mursko Središće - Poljska ulica i Ulica Maksima Gorkog godina: 2009. vrijednost investicije: 2.650.000,00 kn
MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec
NADZOR izgradnje kanalizacije naselja Vratišinec (mješoviti sustav odvodnje) s pripadnim građevinama (dionice: 209-210 i 94-81) godina: 2009. vrijednost investicije: 1.200.000,00 kn
MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec
NADZOR sanacije asfaltnih površina nakon izgradnje kanalizacije u Općini Pribislavec godina: 2008./2011. vrijednost investicije: 1.110.000,00 kn
MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec
NADZOR izgradnje kanalizacije Pribislavec - završetak III faze godina: 2008./2009. vrijednost investicije: 800.000,00 kn
MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec
NADZOR izgradnje kanalizacije Kotoriba (kanal 2.0 dio, kanal 2.1, kanal 2.2) godina: 2008./2009. vrijednost investicije: 328.000,00 kn
GRAD PRELOG
NADZOR izgradnje prometnica s rotorom i kanalizacije u Gospodarskoj zoni Sjever u Prelogu godina: 2008. vrijednost investicije: 4.437.650,00 kn
MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec
NADZOR izgradnje kanalizacije Strahoninec (dionice: 10-20-21, 21-30, 45-48, 46-47, 24-25-27) godina: 2008. vrijednost investicije: 2.250.000,00 kn
OPĆINA PRIBISLAVEC
NADZOR sanacije Ulice dr. Ante Starčevića u Pribislavcu godina: 2008. vrijednost investicije: 2.047.330,00 kn
MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec
NADZOR izgradnje kanalizacije Vratišinec (dionice čvor: 94-96-99-209-211) godina: 2008. vrijednost investicije: 410.000,00 kn
MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec
NADZOR rekonstrukcije sekundarnih vodovodnih mreža (Čakovec, Krištanovec, Nedelišće, Mursko Središće i Lopatinec) godina: 2008. vrijednost investicije: 1.320.000,00 kn
MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec
NADZOR izgradnje vodovodne mreže u gospodarskim zonama (Belica, Čakovec, Ivanovec, Dekanovec, Palinovec, Hodošan, Donji Vidovec, Gornji Mihaljevec, Kotoriba, Sveti Martin na Muri i Sivica) godina: 2008. vrijednost investicije: 3.145.000,00 kn
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
NADZOR izvođenja infrastrukture u romskom naselju Parag - Program PHARE 2005 godina: 2008. vrijednost investicije: 4.561.000,00 kn
OPĆINA STRAHONINEC
NADZOR nad izvođenjem modernizacije prometnica na području općine godina: 2007. vrijednost investicije: 631.000,00 kn
MEĐIMURSKE VODE d.o.o.
NADZOR izgradnje fekalne i oborinske kanalizacije Općine Pribislavec - III. faza godina: 2007. vrijednost investicije: 6.700.000,00 kn
MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec
NADZOR izgradnje spojnog kolektora južnog dijela kanalizacije Šenkovec s priključenjem na kolektor IV godina: 2007. vrijednost investicije: 1.100.000,00 kn
MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec
NADZOR izgradnje kanalizacije u Kotoribi godina: 2007. vrijednost investicije: 1.200.000,00 kn
PRE-KOM d.o.o.
NADZOR izgradnje pješačkih staza godina: 2007. vrijednost investicije: 1.130.000,00 kn
MEĐIMURSKE VODE d.o.o.
NADZOR izgradnje produžetaka lokalnih kanalizacijskih mreža godina: 2007. vrijednost investicije: 4.610.000,00 kn
MEĐIMURSKE VODE d.o.o.
NADZOR izgradnje produžetaka kanalizacijskih mreža godina: 2007. vrijednost investicije: 1.330.000,00 kn
MEĐIMURSKE VODE d.o.o.
NADZOR izgradnje i rekonstrukcije priključaka i produžetaka sekundarnih vodovodnih mreža godina: 2007. vrijednost investicije: 1.360.000,00 kn
PRE-KOM d.o.o.
NADZOR izgradnje kanalizacije godina: 2007. vrijednost investicije: 1.830.000,00 kn
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
NADZOR izvođenja radova sanacije lokalnih i županijskih cesta godina: 2006. vrijednost investicije: 3.300.000,00 kn
OPĆINA STRAHONINEC
NADZOR izvođenja radova kanalizacije IV. faze i uređenja ulica godina: 2006. vrijednost investicije: 1.200.000,00 kn
MEĐIMURSKE VODE d.o.o.
NADZOR izgradnje i rekonstrukcije sekundarnih vodovodnih mreža godina: 2006. vrijednost investicije: 770.000,00 kn
MEĐIMURSKE VODE d.o.o.
NADZOR izvođenja radova rekonstrukcije i izgradnje produžetaka kanalizacijskih mreža godina: 2006. vrijednost investicije: 1.580.000,00 kn
MEĐIMURSKE VODE d.o.o.
NADZOR izvođenja radova kanalizacije u Donjem Kraljevcu godina: 2005./2006. vrijednost investicije: 850.000,00 kn
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
NADZOR rekonstrukcije raskrižja na javnoj cesti LC 20038 u rotor raskrižje u Prelogu (LC 20038 i Ulice Kneza Domagoja, J. Bedekovića, spojna cesta Trga bana J. Jelačića i Ulica D. Domjanića) i izvedbe javne rasvjete godina: 2006. vrijednost investicije: 2
OPĆINA STRAHONINEC
NADZOR izvođenja radova kanalizacije i uređenja ulica godina: 2004./2005. vrijednost investicije: 460.000,00 EUR
OPĆINA STRAHONINEC
NADZOR izvođenja radova kanalizacije i uređenja ulica godina: 2003./2004. vrijednost investicije: 400.000,00 EUR
IZGRADNJA MOSTA NA RIJECI MURI SVETI MARTIN NA MURI - HOTIZA
STUDIJA OPRAVDANOSTI godina: 2002. vrijednost investicije: 8.800.000,00 kn
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
NADZOR izvođenja radova rekonstrukcije raskrižja rotor kod bolnice u Čakovcu godina: 2002. vrijednost investicije: 1.042.683,00 kn
OPĆINA STRAHONINEC
NADZOR izgradnje kanalizacije godina: 2001. vrijednost investicije: 142.000,00 DEM
OPĆINA STRAHONINEC
NADZOR izvođenja radova uređenja ulica godina: 2001. vrijednost investicije: 150.000,00 DEM
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
NADZOR izvođenja radova rekonstrukcije raskrižja rotor kod HPT u Čakovcu godina: 2001. vrijednost investicije: 405.000,00 DEM
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
NADZOR izvođenja radova rekonstrukcije raskrižja rotor kod "KIŠ" u Čakovcu godina: 2001. vrijednost investicije: 405.000,00 DEM
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
NADZOR izvođenja radova rekonstrukcije raskrižja rotor kod Hotel Park u Čakovcu godina: 2000. vrijednost investicije: 380.000,00 DEM
OPĆINA STRAHONINEC
NADZOR izvođenja radova uređenja ulica godina: 1999. vrijednost investicije: 2.500.000,00 kn
CESTARINSKI PROLAZI - NAPLATNE STANICE ČAKOVEC-LUDBREG-VARAŽDIN
NADZOR izgradnje cestarinskih prolaza - naplatne stanice Čakovec-Ludbreg-Varaždin godina: 1998. vrijednost investicije: 10.000.000,00 kn
OPĆINA STRAHONINEC
NADZOR izgradnje kanalizacije u Strahonincu godina: 1997./2000. vrijednost investicije: 9.000.000,00 kn
CESTARINSKI PROLAZI I NAPLATNI OBJEKT NA AUTO-CESTI GORIČAN-ČAKOVEC-VARAŽDIN
NADZOR izgradnje cestarinskih prolaza i naplatnog objekta na autocesti Goričan-Čakovec-Varaždin godina: 1997. vrijednost investicije: 1.500.000,00 DEM
OPĆINA KOTORIBA
komunalna infrastruktura godina: 1996.
OPĆINA KOTORIBA
REKONSTRUKCIJA ulica u Kotoribi površina: 800 m2 godina: 1995.
Tvrtka
M-INVESTA d.o.o.

Ruđera Boškovića 16

40 000 Čakovec


OIB: 58604606434


Trgovački sud u Varaždinu

MBS : 070009544

Temeljni kapital : 52.850,22 €
Radno vrijeme
Ponedjeljak

07:30 - 15:30

Utorak

07:30 - 15:30

Srijeda

07:30 - 15:30

Četvrtak

07:30 - 15:30

Petak

07:30 - 15:30

Subota

po dogovoru

Nedjelja

neradna


Kontakt
tel

+ 385 (0)40 390 833

tel
ENERGETSKI CERTIFIKATI
+ 385 (0)40 390 843

fax


+ 385 (0)40 390 835

mail

info@m-investa.hr