O nama
Poduzeće MEĐIMURJE-INVESTA d.o.o. Čakovec osnovano je 1994. godine u uvjetima velikih i značajnih promjena i temeljitog restrukturiranja građevinskog tržišta u Hrvatskoj.

    Novi gospodarski, ali i temeljito izmijenjeni vlasnički odnosi intenzivno su se odrazili na uvjete gradnje građevina za tržište i za poznate investitore, a posebice na tržište nekretnina koje je bilo tek u formiranju.

    Na tržištu usluga vezanih uz graditeljstvo javila se potreba za nizom specifičnih stručnih poslova koji su se do tada obavljali unutar velikih sustava ili se za njima uopće nije javljala potreba u uvjetima specifičnih vlasničkih odnosa. Tako je i dimenzioniranje financijskog tržišta zahtijevalo specifičnu konzultantsku podršku građevinskih stručnjaka i procjenitelja. Sve brojniji poduzetnici također su se u donošenju poslovnih odluka i vođenju projekata počeli obraćati stručnjacima.

    U takvim uvjetima, reagirajući na potrebe i zahtjeve tržišta, koristeći stručno znanje i dugogodišnje radno iskustvo stečeno na gotovo svim stručnim područjima u graditeljstvu, odlučeno je razvoj poduzeća usmjeriti prema pružanju visokostručnih i specijalističkih usluga u graditeljstvu, na tržištu nekretnina i u kreiranju poduzetničkih inicijativa. Takvi razvojni ciljevi zahtijevali su velika ulaganja u znanje i primjenu novih informatičkih tehnologija.

    Vodeći se takvim osnovnim razvojnim smjernicama nismo se samo uspjeli održati na tržištu nego i razviti više standarde u obavljanju nekih osnovnih grupa poslova kao što su specijalistička vještačenja i ekspertize, procjene građevinskih i drugih građevina, radova i nekretnina, izrada investicijskih elaborata i projekata i konzultantske usluge. U svoje timove uključivali smo i vanjske suradnike, vrsne i priznate stručnjake različitih specijalnosti i subspecijalnosti.

    Značajne poslove poduzeće obavlja u stručnom nadzoru nad izgradnjom građevina niskogradnje i visokogradnje.

    Prihvatili smo Pravila poslovanja posrednika u prometu nekretnina pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

    Obavljajući stručne poslove, naši su timovi sudjelovali, bilo kao graditelji, konzultanti ili nadzorni inženjeri, u izgradnji čitavog niza značajnih i složenih građevina različite namjene.
    Danas poduzeće zapošljava 10 stalno zaposlenih djelatnika, od toga:
 - 2 ovlaštena inženjera građevinarstva
 - 3 stalna sudska vještaka i procjenitelja
 - 3 agenta o posredovanju nekretnina
 - 1 energetskog certifikatora
 - 1 certificiranog voditelja projekta prema IPMA programu verifikacije.

    Naši djelatnici su članovi niza društava, udruga i komora od kojih izdvajamo: 
- Hrvatska komora inženjera građevinarstva (HKIG)
- Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja (HDSVIP)
- Društvo građevinskih inženjera i tehničara Međimurja (DGITM)
- Hrvatski savez građevinskih inženjera (HSGI)
- Hrvatska udruga za upravljanje projektima (HUUP)
- Hrvatska udruga diplomiranih inženjera Građevinskog fakulteta u Zagrebu (AMCA-FA)
- Hrvatska udruga za organizaciju građenja (HUOG)

Polaznici smo seminara za redovito stručno usavršavanje, održavamo stručna predavanja te smo bili autori niza stručnih članaka objavljenih u zbornicima radova na stručnim skupovima.

Organizacijska shema:

Tvrtka
M-INVESTA d.o.o.

Ruđera Boškovića 16

40 000 Čakovec


OIB: 58604606434


Trgovački sud u Varaždinu

MBS : 070009544

Temeljni kapital : 52.850,22 €
Radno vrijeme
Ponedjeljak

07:30 - 15:30

Utorak

07:30 - 15:30

Srijeda

07:30 - 15:30

Četvrtak

07:30 - 15:30

Petak

07:30 - 15:30

Subota

po dogovoru

Nedjelja

neradna


Kontakt
tel

+ 385 (0)40 390 833

tel
ENERGETSKI CERTIFIKATI
+ 385 (0)40 390 843

fax


+ 385 (0)40 390 835

mail

info@m-investa.hr