Bootstrap Slider
Procjene
Izrađujemo procjene vrijednosti nekretnina u obliku procjembenog elaborata u svrhu: - kupoprodaje - osiguranja - hipotekarnih kredita - stečaja - privatizacije - diobe - unosa u trgovačko društvo - procjene vrijednosti kapitala Dokumentacija potrebna za ... kliknite za više
Vještačenja i ekspertize
Međimurje-investa d.o.o. je ovlaštena za sudska vještačenja iz područja graditeljstva. Ovlaštenje je izdano od Županijskog suda u Čakovcu i Trgovačkog suda u Varaždinu. Zapošljavamo 3 sudska vještaka iz područja graditeljstva. Dragutin Matotek je stalni sudski vještak ... kliknite za više
Etažiranje
Pružamo uslugu podjele građevine na samostalne uporabne cjeline (etažiranje) izradom Plana posebnih dijelova (etažni elaborat). izvadak iz zemljišne knjige s upisanim zgradama koje se etažiraju - potvrda Područnog ureda za katastar o evidenciji građevine u ... kliknite za više
Stručni nadzor
Pružamo usluge stručnog nadzora nad izgradnjom svih vrsta građevina visokogradnje i niskogradnje u svemu prema Zakonu o gradnji (NN br. 153/13 i 20/17) te Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN br. 78/15). ... kliknite za više
Legalizacije
Svrha legalizacije građevina: - priključenje na komunalnu infrastrukturu (voda, kanalizacija, struja i plin) - ucrtavanje građevine u katastarski operat - upis građevine u zemljišnu knjigu - brisanje zabilježbe o nepostojanju građevinske i uporabne dozvole ... kliknite za više
Projekt uklanjanja
Uklanjanju građevine ili njezina dijela može se pristupiti na temelju projekta uklanjanja građevine nakon što je tijelu graditeljstva pisano prijavljen početak radova na uklanjanju građevine, prema članku 153. Zakona o gradnji (NN br. 153/13 i 20/17). Svrha projekta uklanjanja ... kliknite za više
Vođenje projekata
Zapošljavamo dva ovlaštena inženjera građevinarstva i certificiranog voditelja projekta s međunarodno priznatom ovjerom sposobnosti za upravljanje projektima prema IPMA programu te pružamo slijedeće usluge: financijsko, pravno i tehničko savjetovanje ... kliknite za više
Konzalting
Zapošljavamo dva ovlaštena inženjera građevinarstva i certificiranog voditelja projekta s međunarodno priznatom ovjerom sposobnosti za upravljanje projektima prema IPMA programu te pružamo slijedeće usluge: financijsko, pravno i tehničko savjetovanje ... kliknite za više
Posredovanje u prometu nekretnina
Registrirani smo za obavljanje djelatnosti posredovanja nekretnina i zapošljavamo dva agenta s položenim stručnim ispitom pri Hrvatskoj gospodarskoj komori sukladno Zakonu o posredovanju u prometu nekretnina. ... kliknite za više
Pravna sigurnost
Izdavanje mišljenja o pravnoj sigurnosti nekretnina Vlasnicima, kupcima, prodavateljima ili drugim sudionicima u prometu nekretnina ključni su čisti papiri. Izrađujemo mišljenje o pravnoj sigurnosti nekretnina bilo da su predmet prodaje ili kupnje. U slučaju ... kliknite za više
Troškovnici
Troškovnik je dokument u kojem su po stavkama opisani radovi koji se izvode. Svaka stavka troškovnika sadrži opis stavke, jedinicu mjere, količinu i jediničnu cijenu. Na osnovi umnoška količine i jediničnih cijena, dobiva se ukupan iznos pojedine stavke ... kliknite za više
Energetski certifikati
Obavljamo poslove energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim i složenim sustavima na osnovu ovlaštenja Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za ... kliknite za više
Tvrtka
M-INVESTA d.o.o.

Ruđera Boškovića 16

40 000 Čakovec


OIB: 58604606434


Trgovački sud u Varaždinu

MBS : 070009544

Temeljni kapital : 52.850,22 €
Radno vrijeme
Ponedjeljak

07:30 - 15:30

Utorak

07:30 - 15:30

Srijeda

07:30 - 15:30

Četvrtak

07:30 - 15:30

Petak

07:30 - 15:30

Subota

po dogovoru

Nedjelja

neradna


Kontakt
tel

+ 385 (0)40 390 833

tel
ENERGETSKI CERTIFIKATI
+ 385 (0)40 390 843

fax


+ 385 (0)40 390 835

mail

info@m-investa.hr